Trochę o historii makaronu II

Podczas wielkiego kryzysu ekonomicznego przypadającego na XVII wiek  władze włoskie , za względu na tanią produkcję , prostotę i uniwersalność makaronu , postanowiły zwiększyć jego produkcję . Tym samym ustrzegły ludność Włoch przed rosnącą falą głodu przetaczającą się przez całą niemal Europę . Pod koniec XVII wieku tylko w samym Neapolu działało blisko 300 składów…

Details